BIC Bor

Biznis inkubator centar

POSLOVNI CILJEVI

Obezbedjenje profesionalnog prostora za proizvodnju sa pratećim uslugama – Koncept biznis inkubatora podrazumeva pre svega smeštanje više malih preduzeća „pod jednim krovom“, što znači obezbedjenje profesionalno uredjenog proizvodnog poslovnog prostora uz mogućnost korišćenja različitih pratećih usluga: od kancelarijskog prostora i opreme do različitih vrsta obuke i treninga po povlašćenim uslovima, povoljnijim od tržišnih.

Promovisanje otvaranje novih radnih mesta – U opštini Bor trenutno ima oko 7.000 nezaposlenih lica. Završetkom procesa privatizacije i restruktuiranjem javnih preduzeća, taj broj će se u narednom periodu znatno povećati. Biznis inkubator, kao katalizator malih biznisa, uticaće direktno na otvaranje novih radnih mesta u novoosnovanim preduzećima, budućim, članovima, ali u isto vreme imaće i multiplikatorski efekat, koji je u stvari najznačajniji i koji indirektno utiče na smanjenje nezaposlenosti.

Rast životnog standarda i razvoj lokalne zajednice – Smanjenjem broja nezaposlenih, otvaranjem novih radnih mesta i povećanjem uspešnosti novoosnovanih preduzeća doći će do generalnog napretka lokalne zajednice i porasta životnog standarda stanovništva.

Bolje upoznavanje novih tehnologija – Biznis inkubator će preduzetnicima predstaviti i nov način poslovanja, uz drugačije shvatanje poslovne filosofije, doneće nov kvalitet u radu, uz korišćenje računarske tehnike, interneta itd. Sami preduzetnici takodje će u svom radu koristiti različite tehnologije, a fizička bliskost preduzetnika uticaće na bolju razmenu ideja i znanja.

Prekvalifikacija radnika i razvoj preduzetničkih veština – Dug period dominacije samo jedne privredne grane uslovio je formiranje armije radnika koji su bili usmereni samo na nju, bez osećaja potrebe da se znanja i veštine prošire i bez svesti o značaju preduzetništva ili samozapošljavanja. Jedan od globalnih ciljeva, koji svetska praksa potvrdjuje je upravo negovanje preduzetničkog duha, a kroz obrazovnu funkciju koju svaki inkubator ima to je i edukovanje radnika, dokvalifikacija, prekvalifikacija itd.

Smanjenje neuspeha malih i srednjih preduzeća – Prema podacima NBIA svega 20% novoosnovanih malih preduzeća uspeva da preživi prvih četiri do pet godina poslovanja. Razlozi tome mogu biti brojni, ali osnovni su nedostatak znanja i veštine preduzetnika za uspešno vodjenje preduzeća na tržištu, nemogućnost pribavljanja adekvatnih informacija potrebnih za poslovanje, nemogućnost praćenja zakonskih izmena, nedostupnost finansijskih sredstava i dr. Sobzirom da biznis inkubator ima značajnu funkciju u svemu pobrojanom, prema istim podacima, preduzeća koja prodju kroz proces inkubacije uspešno opstaju u nekih 80 – 85%.

Diversifikacija lokalne ekonomije – Kroz podršku preduzetništvu biznis inkubator u Boru će verovatno ključnu ulogu imati u davanju snažnog impulsa diversifikaciji lokalne ekonomije i razbijanju njene monolitnosti, što je jedan od ključnih preduslova za lokalni ekonomski razvoj i prosperitet opštine Bor.

Promocija partnerstva izmedju tri sektora – Lokalni ekonomski razvoj nikako nije zadatak samo jednog sektora. Praksa Srbije pokazuje da se na promociji lokalnog razvoja radilo jako malo, pre svega zbog nesaradnje ili slabe saradnje države (lokalne samouprave), biznis sektora i neprofitnog sektora (nevladinog sektora, odnosno organizacija civilnog društva). Lokalni ekonomski razvoj je bio vruć krompir koji je prebacivan iz jednih u druge ruke. Biznis inkubator je izuzetan primer saradnje tri sektora na razvoju lokalne zajednice i odličan test: ukoliko se sva tri sektora ne angažuju u osnivanju i funkcionisanju biznis inkubatora ni on sam neće imati mnogo šanse za uspeh.

Smanjenje socijalnih tenzija – Rastom zaposlenosti i životnog standarda, nužno dolazi i do smanjenja socijalnih tenzija, što se može smatrati indirektnim ciljem svakog programa podrške preduzetništvu.